Tilannetietoa: Vedagrundet, Täktom, Hanko aka Siikret

Tilannetietoa: Vedagrundet, Täktom, Hanko aka Siikret

Postby Vesku » 14.11.2010 13:00

Tervehdys!

Vuosia kestänyt keskustelu Vedagrundetin rannan virikistyskäytöstä leijasurffaukseen jatkuu. Tämä on siis ns. Siikret, joka sijaitsee Täktomin alueella Hangossa. Kyseessä on uimapaikaksi rekisteröity ranta, jonka maa-alueen yhteisomistaa kyläläiset eli se on yhteiskäytössä. Olen ollut mukana aiemmin tekemässä mm. rannan riskikartoitusta, joka vaadittiin EU:n uimapaikkamääräysten mukaan. Mukana oli silloinen Täktomin hallituksen puheenjohtaja. Tämän pohjalta sovimme yhdessä, että rantaa ei käytetä kesällä uima-aikana 15.6.-31.8., jotta uimarit ja perheet voivat käyttää rantaa turvallisesti. Muuten rannan käyttö leijasurffaamiseen on ok. Tämän käsitteli Täktomin hallitus ja kokous vuonna 2008.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne - ja ympäristökeskus eli ELY-keskus on kutsunut Kite-jaoksen edustajat mukaan keskustelemaan rannan käytön jatkosta, ja nyt ehdotetuista muutoksista rauhoitusmääräyksiin, joissa on mainittu mm. leijasurffaus. Asiaa valmistelee ylitarkastaja Kirsi Hellas. Hänelle on toimitettu materiaalia ja mm. valokuvia täktomilaisten toimesta rannan käytöstä ja miten toiminta haittaa suojelutoimia.

Tapaaminen on to 18.11.2010 klo 16 Pasilassa Helsingissä ELY:n tiloissa.

Kite-jaosta edustaa paikan päällä ainakin Vesa-Matti Paananen, ja mukaan on pyydetty muitakin mm. rantaa käyttäviä paikallisia henkilöitä. Myös Täktomin yhteisomistusalueen hallituksesta pitäisi olla edustajia paikalla. Tarkoitus on keskutella siitä, miten homma on toiminut ja miten pitäisi jatkaa.

Luonnollisesti leijalautailijat eivät näe rannan nykykaltaisen käytön haittaavan suojelusuunnitelmaa. Rannan käyttö on vähäistä, eikä sen käytöstä aiheudu turhaa vaaraa paikalliselle eläimistölle tai kasvistolle. Mutta myös me toivomme, että asiasta keskusteltaisiin avoimesti, ja rannan käytöstä olisi selkeät ohjeet, jotta ainutkertainen rantaluonto säilyy tulevillekin surffarisukupolville. Nämä ohjeet Kite-jaos voi tiedottaa suomalaisille harrastajille ja muutenkin toimia yhdessä paikallisen väestön kanssa.

Lisäksi näemme, että on hyvä, kun ELY-keskus on mukana hankkeessa arvioimassa käyttöä ja antamassa ammattitaitonsa alueen käytön kehittämiseksi.

Mikäli haluat olla mukana torstaina, niin ole yhteydessä Veskuun 050-5260430.

Laitan tänne lisää tietoa tapaamisen jälkeen.

Kite-jaoksen puolesta,

VESKU
Vesku
Advanced Member
 
Posts: 976
Joined: 9.1.2003 22:01
Location: Piikkiö, Finland

Re: Tilannetietoa: Vedagrundet, Täktom, Hanko aka Siikret

Postby Vesku » 13.12.2010 23:01

Vedagrundetin tilanteesta:

Uudenmaan ELY-keskus oli kutsunut 18.11.2010 koolle Kite-jaoksen ja Täktomin samfällighetin porukat keskustelemaan Hangon Vedagrundetin rannasta ja sen käytöstä. Tässä oli takana se, että maanomistajat olivat päättäneet vuosikokouksessaan heinäkuussa, että tutkitaan rauhoitusalueen suojelua uhkaavia mahdollisia tekijöitä. Yksi tällainen mahdollinen tekijä oli rannan käyttö leijasurffaamiseen. Aiheesta oli oltu kevään aikana yhteydessä ELY-keskukseen.

Paikalla oli kokoonkutsujana ylitarkastaja Kirsi Hellas sekä Täktom samfällighetin puheenjohtaja ja hallituksen jäsen. Kite-jaosta edusti allekirjoittanut, ja mukana oli myös asiantuntijana naiskiteilijä. Kokous kulki hyvin rakentavissa merkeissä. Listaan alle olennaisimmat asiat.

Rauhoitus

Kirsi Hellas totesi, ettei hän näe alustavissa selvityksissä ilmenneen mitään sellaista kitesurffauksessa, joka varsinaisesti uhkaisi aluetta ja sen suojelullisia arvoja. Leijasurffaus ei poikkea rannan muusta sallitusta virkistyskäytöstä. Alue on herkkää ja harvinaista dyynialuetta, jolla pitää liikkua luontoa kunnioittaen. Poikkeuksellinen eliöstö on lähinnä hyönteisiä. Alue on myös lintujen muuttoreitin varrella, muttei siellä pesi varsinaisia uhanalaisia lintuja, joka vaatisi alueen erityistä rahoittamista. Leijasurffaus on rinnastettavissa rannan muuhun käyttöön mm. uintiin.

EDIT: Unohdin mainita, että alueella on harvinaista kasvillisuutta. Tämän takia on hyvä käyttää syntyneitä polkuja ennen kuin rantaan saadaan mahdollisesti pitkospuut. Muutenkin dyynillä kulkemista pitää välttää ja nostaa leijat niin, ettei kasvit tallaannu.

Tiedottaminen

Päätettiin, että Kite-jaos pyrkii tekemään kevään aikana kesän Surf&Kite-lehteen artikkelin yhteistyössä ELY-keskuksen asiantuntijoiden kanssa rantojen käytöstä, jotta voisimme olla näyttämässä hyvää esimerkkiä, ja ymmärtäisimme paremmin rantojen herkkää ekosysteemiä. Näin saisimme informoitua lajin harrastajia ja sidosryhmiä.

Suojelualueen rajat

Suojelualue käsittää koko rannan ja niemen, mutta siitä on leikattu osa pois niemen toisella puolella olevan venesataman kohdalta jatkuen ”parkkipaikalle”. Parkkipaikalla on ruoppauksesta ylijäänyttä maa-ainesta, jota voidaan siirtää ja kuljettaa. Tältä osin parkkipaikka ja tie eivät itsessään ole suojelualuetta. Aluetta tosin ei ole merkitty selkeästi maastoon.

Rannasta on myyty osa

Saimme myös tietää, että rannan länsipäästä suojelualueelta on myyty pieni osa. Tämä alue on suojelualueelle, jolloin ko. palsta on täydellisen toimenpidekiellon alla. Uusi omistaja ei voi tehdä minkäänlaista muokkausta tai aitaamista tms. alueella. Se ei myöskään tällöin kuulu pihapiiriin, joten omistussuhteen muutos ei vaikuta alueen virkistyskäyttöön. Toivottavasti tästä ei synny uutta jupakkaa, eikä uusi maanomistaja ryhdy rakentelemaan rantaan mitään.

Tien käyttö

Tien käyttö on varsinainen villakoiran ydin. Tie on yksityistie, joka ei saa avustuksia. Täktom samfällighetin jäsenet ”saavat käyttää tietä”, koska samfällighet avustaa tien pidossa tms. Näin kokouksessa sanoi puheenjohtaja. Osa surffaajista omistaa maata Täktomissä, joten he voivat käyttää tietä.
Tien käyttö ilman lupaa on kielletty, ja yhteen aikaan leijasurffaajat jättivät autojaan ison tien viereen. Toisaalta eräät paikalliset ovat olleet sitä mieltä, että autot olisi parempi ajaa perille, ”kuten muutkin tekevät”. Tästä on seurannut epätietoisuutta leijasurffaajien keskuudessa.

Sovimme palaverissa, että yritämme saada aikaan tapaamisen tien käytön suhteen, jos voisimme löytää pelisääntöjä tienkäytöstä ja konsensuksen asiaan. Muutenhan tämä on viranomaisasia.

Folkhälsänin ranta

Kokouksessa esitettiin Täktomin väen toimesta, että voisimme kysyä mahdollisuutta käyttää Vedagrundetista länteen olevaa Folkhälsanin käytössä olevaa Breidablickin rantaa. Allekirjoittanut lupasi olla yhteydessä Folkhälsaniin. Sainkin kiinni sähköpostitse Susanna Stenmanin, joka vastaa Breidablickista folkhälsanin puolesta. Hän sanoi, että Breidablickissä on leirikoulutoimintaa toukokuusta lokakuulle, joten ranta on käytössä lähes koko kauden. Eli tämän suhteen emme voi edetä ainakaan toistaiseksi. Laitoin tästä tietoa myös samfällighetin puheenjohtajalle.


Yhteenvetona voisi todeta, että asia ei varsinaisesti edennyt suuntaan tai toiseen. Leijalautailijoilla on oikeus käyttää jokamiehen oikeuden perusteella rantaa aiheuttamatta vaaraa sivullisille. Nykyinen uimakauden rauhoitussääntö perustuu yhdessä samfällighetin kanssa 2008 tehtyyn riskikartoitukseen ja on aiheellinen rannan ahtauden johdosta. Sen sijaan rannalla ei saa harjoittaa elinkeinoa (esim. kitekursseja) ilman maanomistajan lupaa.

Kuten aiemmin totesin, niin tien käyttö on isoin haaste. Osa paikallisista haluaa, että käytämme tietä kuten muutkin rannan käyttäjät. Parkkipaikka ei ole suojelualuetta, joten se soveltuu hyvin pysäköintiin, kunhan emme aja dyyneille tai ”liian reunaan”. Sen sijaan osa tien varrella asuvista eivät halua, että tietä tai edes rantaa käytetäisiin.

Toivon, että voisimme keskustella tienkäytöstä paikallisten kanssa ja saada aikaiseksi ehdot, joiden pohjalta kaikki kiteilijät voisivat käyttää tietä – eikä ainoastaan ne harrastajat jotka omistavat maata Täktomista.

Palautetta voi antaa suoraan allekirjoittaneelle:
Vesa-Matti Paananen, 050-5260430, vesku ät live piste com
Vesku
Advanced Member
 
Posts: 976
Joined: 9.1.2003 22:01
Location: Piikkiö, Finland

Re: Tilannetietoa: Vedagrundet, Täktom, Hanko aka Siikret

Postby Avanti » 17.9.2012 11:56

Hei kaikki Vedan ( Hanko) rannan käyttäjät

Ehkä ette ole tietoisia että ns SIIKRET eli VEDAGRUNDETin uimarannan länsipää
on yksityisomisteinen ranta jossa tontinrajana on ollut punainen rautatolppa.
Viime viikonloppuna joku on kuitenkin nähnyt vaivaa ja kaivanut tämän rajatolpan
maasta useamman kerran ja hävittänyt sen.
Raja oli virallisesti maanmittarin merkitsemä joten ei mikään viisas aikuisen teko.
Pyytäisin teitä kunnioittamaan yksityisyyttä ja ymmärrän harrastuksen kun olen
nuorempana itsekin purjelautailua harrastanut.

Terveisin, Länsipään naapuri
Avanti
Newbie
 
Posts: 1
Joined: 17.9.2012 11:41


Return to Leijalautailu / Kiteboarding

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests

cron